SİPARİŞ VE SORULARINIZ İÇİN

0532 355 24 79

ÇİM ALANLARDA BAKIM

SULAMA

Çim alanlarda sulama, bakım işlemleri içerisinde en önemli işlemdir. Çim kuruduğu zaman, yaprak renklerinde kahverengileşmeye varan değişim görülür. Kahverengileşme sulamada çok geç kalındığının bir işaretidir.

Çim alanlar, düzenli olarak 10-15 cm derinliğine kadar nemli tutulmalıdır. Sulanacak alan için sulama sistemleri planlanmalı ve su kaynağının kapasitesi ayarlanmalıdır.

Sulamada Dikkat Edilecek Konular

 • Sulama, günün serin ve rüzgârsız saatlerinde yapılmalıdır.
 • Sulama, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10:00-14:00) yapılmamalıdır.
 • Gece sulaması kesinlikle yapılmamalıdır.
 • Su, tuzlu ve/veya kireçli ise sudaki tuz ve/veya kireç oranı seyreltilmelidir.
 • Toprağa su tutucu karıştırılmalıdır.
 • Çim bitkileri için verilen su, toprağın tutabileceğinden fazla olmamalıdır.
 • Sulama suyu çimlere, çeşitli tip yağmurlayıcılarla  verilmelidir.

Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. İlk biçimde çimler 8 cm yüksekliğe geldiğinde 6 cm’ye indirilmelidir. Sonraki biçimlerde çim yüksekliği 5-6 cm’den 3-4 cm’ye indirilmelidir. Her biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3’ü biçilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli husus her biçimde biçim yönü değiştirilmelidir. Çimler ortalama 10-12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.

Düzensiz büyümeyi kontrol altında tutmak, ince ve sık dokulu yüzey elde etmek için çimler periyodik olarak ve doğru yüksekliklerde biçilmelidir. Biçim şekli ve yüksekliği çim türünün gelişimine, alanın fonksiyonuna ve mevsime göre yapılmalıdır.

Biçimde Dikkat Edilecek Konular

 • Biçimden önce alandaki ağaç yapraklarının toplanması ve temizlenmesi gerekir.
 • Hızlı büyüyen ve sık doku yapan çimler, kısa ve sık biçilmelidir.
 • Çim biçilirken toprak hafif nemli olmalıdır.
 • Gereğinden derin biçim yapılmamalıdır.
 • Çim biçme makinesinin bıçağı her zaman keskin olmalıdır.
 • Çim biçme makinesi alınırken tarama ve dikleştirme düzeneği olanlar tercih edilmelidir.
 • Biçim yapıldıktan sonra, kesilen çimler alandan uzaklaştırılmalıdır.
 • Çim biçildikten sonra çim biçme makinesi temizlenmelidir.

Çim alanlarda gübreleme , sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme, bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır. Sulama, bitkinin besin maddelerini kullanımı, alanın yıpranması gibi faktörler zamanla topraktaki bitki besin maddelerinin azalmasına sebep olmaktadır.

 

 

 

 

GÜBRELEME ZAMANI                         GÜBRE CİNSİ                                              MİKTAR (gr/ m2)

Mart / Nisan                                 Amonyumnitrat                                                                  20-30

Mayıs                                            NPK+mineral ve organik madde içeren gübreler               25

Haziran / Temmuz                      Amonyumnitrat                                                                  20-30

Eylül                                              NPK+mineral ve organik madde içeren gübreler              25

 

Gübre çim alan kuruyken sabah veya akşam saatlerinde uygulanmalı ve daha sonra sulanmalıdı.

İLAÇLAMA

Çim bitkilerinin hastalıklara, zararlılara ve yabani otlara karşı dayanımını artırabilmek, daha sağlıklı bir doku elde edebilmek için ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlamada Dikkat Edilecek Konular

 • İlaçlamalar, zirai ilaç satan yerlerden alınan ilaçlarla ve ziraat mühendisleri kontrolünde, bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.
 • Bitki doğru zamanda ve doğru miktarda ilaçlanmalıdır.
 • Doz aşımı veya yanlış ilaç kullanım sonucu, hem kendinize hem de alanınıza zarar verebilirsiniz.
 • İlaçlama yapılırken maske takılmalıdır.
 • İlaçlama rüzgâra karşı yapılmamalıdır.
 • İlaçlama yapıldıktan sonra, vücudun açıkta kalan yerleri bol su ile yıkanmalıdır.
 • Artan ilaçlar çocukların ulaşamayacağı rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır.
 • Son kullanma tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı, anında yok edilmelidir.

Çim yüzeyler farklı nedenlerle zamanla seyrelir. Boşalan yerlere yeniden ekim yapmak gerekir, yapılan bu işleme ara ekim (overseeding) denir.

Ara Ekimde Dikkat Edilecek Konular

 • Alanda mevcut çim dokusu ile ara ekimde kullanılacak karışım aynı olmalıdır.
 • Seyreklik durumuna göre karışım miktarı belirlenmelidir.
 • Ekimden evvel çim dipten biçilmelidir.
 • Ekim için geçerli olan hava ve toprak şartları ara ekim için de geçerlidir.

HAVALANDIRMA ve KUMLAMA

Toprak zamanla sıkışarak geçirgenliğini kaybeder. Sıkışan toprakta bitki kökleri havasız kalır, bu da bitkinin ölümüne sebep olur. Köklerin hava almasını sağlamak için havalandırma gereçleri ile havalandırma işlemi yapılmalıdır.

Havalandırmada Dikkat Edilecek Konular

 • Havalandırma yapılacak alan hafif nemli olmalıdır.
 • Havalandırma deliklerine kum doldurulmalıdır.
 • Havalandırma ve kumlama işleminden sonra alan sulanmalıdır.

SİLİNDİRLEME

Çim bitkilerinin dikey gelişmelerini yatay yöne çevirmek ve kardeşlenip sıkılaşmalarını sağlamak için çim yüzeylerde silindirleme yapılır.

Zamanla toprak yüzeyinde oluşan yüzey deformasyonları silindirleme ile giderilir.

Silindirleme de Dikkat Edilecek Konular

 • Silindir, 50 kg ağırlığında 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
 • Silindirleme sıklığı, toprak yapısı ve nemine göre yapılmalıdır.
 • Silindirleme sırasında, toprak hafif nemli olmalıdır.

Silindir geçilirken, alanın bitim noktaları dairesel dönülmelidir.

Hazır Çim Uygulaması

Dört Mevsim Çim Özellikleri

DÖRT MEVSİM RULO ÇİM
 • Festuca arundinacea merida % 40
 • Festuca arundinacea firaces  %40
 • Lolium perenne sun  %10
 • Poa pratensis  %10

Rulo çim, sağlam bir kök bölgesi oluşturan dayanıklı çim tohumlarının, ekildiği alanda yeterli gelişmeyi gösterdikten sonra toprak altından kesilerek kaldırılması ve başka bir alana taşınması amacıyla yapılmaktadır. Bu yöntemle çok kısa sürede çok büyük alanlar yeşillendirilebilir.

UYGULAMA  AŞAMALARI

Toprağın hazırlanması:

 • Öncelikle hazır çim uygulanacak alanın genel temizliği yapılmalıdır. 15 – 20 cm seviyesindeki toprak organik bakımdan zenginleştirilerek iyileştirilmeli ve drenajı yapılmalıdır.
 • Hazır çim düzgün bir alana serilmesi gerekmektedir. Alanın tesviyesi yapılırken boşluk ve eğimler yok edilerek, silindir yardımı ile toprak sıkıştırılmalıdır.
 • Tesviyesi tamamlanan toprağın üzerine çim bakım harcı serilerek toprak besin bakımından zenginleştirilmelidir.
 • Toprak hazırlığı gübrelemeden sonra hafif bir şekilde sulanarak toprağın nemlendirilmesi sağlanmalıdır.

 

Rulo çimin serilmesi:

 • Toprağı hazırlanan alana, uygun köşeden rulo çim serilmeye başlanır.
 • Çim kalıplarını alana yerleştirirken toprağa ve birbirlerine çok iyi değmesi sağlanmalıdır. Köşeler ve gereken yerler keskin bir bıçak yardımı ile kesilip düzeltilerek bastırılır.
 • Kalıpların birbirlerine değdikleri kısımda oluşabilecek boşluklar torf veya toprak ile doldurulmalıdır. Hazır çim kökleri hava almamalıdır.
 • Çim kalıpları toprak yüzeyine yerleştirildikten sonra silindir ile üzerinden geçilerek toprakla teması sağlanmalı, sıkıştırılmalıdır.

 

Alanın sulanması:

 • Rulo çim serilme işlemi tamamlandıktan sonra sulaması yapılır, çim kökleri zemin toprağa bağlanıncaya kadar(2 hafta ) sulama işlemi özenli davranılmalıdır.

ÇİM ALANLARDA PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

 

OCAK
Ocak ayında soğuk ve yağışlı bir döneme girildiği için çimleriniz için yapabileceğiniz çok bir işlem yoktur. Çimler üzerindeki kurumuş yapraklar temizlenebilir. Çimlerde donma meydana gelmişse eğer üzerlerine basılmamalıdır.
ŞUBAT
Ege ve Akdeniz gibi ılıman bölgelerde bakım işlerinin başlaması için uygun bir zamandır. Alanda zararlılarla mücadele etmek için ilaçlama yapabilirsiniz. Çim alan oluşturmayı planlıyorsanız toprağın tesviyesine başlayabilirsiniz.
MART
Mart ayı çim alan oluşturmak için ideal bir zamandır. Havaların ısınması ve iyileşmesiyle birlikte çimlerin büyümesi de hızlanacaktır. Yine yabancı otlarla mücadele bu ay içerisinde yapılabilir. Kış ayları boyunca soğuk ve ayaza maruz kalmış çimleri silindirlemek iyi bir yoldur. Mart ayı içinde yapacağınız çim biçimi için dikkat etmeniz gereken husus çimin üst kısımlarını almanız ve çimlerin kuru olmasına dikkat etmeniz gerekir.
NİSAN
Nisan ayı toprağın iyice ısınmasıyla beraber çim bakımının da hızlandığı bir aydır. Nisan ayının ikinci döneminde çimlerinize Amonyum Nitrat uygulaması yapmanızda fayda vardır. Kıştan zarar görmüş bölgeler için ara ekim yapılmasının uygun olduğu bir aydır. Bu ay içerisinde çim biçimine belirli aralıklarla (on-on beş günde bir) devam edilmelidir.
MAYIS
Mayıs ayı bütün aylar içinde zararlılarla mücadele etmek için en ideal aydır. Bu ay içerisinde çimlerinizin boyunu daha da kısaltabilir ve daha sık biçime başlayabilirsiniz. Çim alanınıza azot takviyesi yapabilirsiniz.
HAZİRAN
Sıcaklığın arttığı haziran ayı içinde günlük olarak çimlerin her gün sulanması gerekir. Eğer çiminizde renk değişiklikleri ortaya çıkmışsa Amonyum Nitrat kullanabilirsiniz.
TEMMUZ
Temmuz ayı içerisinde düzenli olarak biçim ve sulamaya devam edilmelidir. Daha önceki aylarda gübreleme yapmamış ve yeterli suyunuz var ise azot uygulaması yapabilirsiniz.
AĞUSTOS
Temmuz ayında yapılan çalışmaların aynısı yine bu ayda da yapılmalıdır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde son gübreleme yapılmalıdır.

 

EYLÜL
Eylül ayının başlamasıyla beraber sonbahar bakım programının başladığı aydır. Çimlerin boyunu sonbahara uygun bir şekilde biçilmelidir. Eylül ayının birinci yarısında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde son gübreleme yapılmalıdır. Solucanlar bu ay içinde aktif duruma gelirler. Bu dönemde ortaya çıkabilecek zararlılar için zirai ilaç bayilerinin tavsiye edeceği ilaçlar kullanılabilir.
EKİM
Ekim ayı içinde dökülen yaprakların temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği sürece çimlere zarar verip solucan problemlerinin artmasına neden olacaktır.
KASIM
Kasım ayı bakım işlerinin azaldığı aydır. Alanı kıştan korumak için yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş çiftlik gübresi serilebilir.
ARALIK

Aralık ayı içinde dikkat etmemiz gereken husus çimleriniz donmuş ve ıslak ise üzerinde gezilmemesine özen gösterilmelidir.

ÜRÜNLERİMİZİ SİPARİŞ ETMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ KULLANABİLİR, WHATSAPP İLETİŞİM VE DESTEK HATTIMIZDAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ.

Online siparişleriniz için www.bodurbitki.com web sitemizi kullanabilir, güvenli alışveriş sistemimizi kullanabilirsiniz.